Aktuality

Jedlička – tradiční velikonoční obchůzka děvčat

se koná v neděli 2.4. 2017. Sraz děvčátek je v 9:30 hod před školou.

Zápis k povinné školní docházce

zápis_do_1._třídy.docx

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Přáslavice, příspěvkové organizace oznamuje, že Zápis k povinné školní docházce pro rok 2017/2018 se bude konat

7.4. 2017 od 15 do 17 hod. a 8.4. 2017 od 10 do 12 hod. v budově ZŠ v 1. patře.

Zápis bude složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z motivačního rozhovoru s dítětem.Ve formální části zápisu rodič předloží vyplněnou Žádost zákonných zástupců….(v Dokumentech ke stažení) a průkaz totožnosti.

Kritéria pro přijetí:

  • budou přijímány děti, které do 31.8. 2017 dosáhly věku 6 let a děti, kterým byl v minulém školním roce udělen odklad školní docházky, dále děti, které dosáhnou věku 6 let od 1.září do 31. prosince 2017, pokud zákonní zástupci předloží také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a dále děti,které dosáhnou 6 let věku od 1.1. do 30.6. 2018, pokud mají doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře
  • budou přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu ZŠ Přáslavice. Jelikož počet těchto dětí nenaplňuje kapacitu ZŠ Přáslavice, budou přijímány také děti, které v tomto obvodu trvalý pobyt nemají, až do naplnění kapacity (30 žáků).
  • Oznámení o zápisu v plném rozlišení je ve Fotogalerii (Školní rok 2016/2017)

Úprava cen stravy ve Školní jídelně Přáslavice

od 1. 3. 2017 platí nová úprava finančních limitů na nákup potravin,věcné a mzdové režie v ŠJ Přáslavice, tzn. že cena oběda pro žáka ZŠ  je 24,- Kč (pro žáka ve věku 7 – 10 let) a 28,- Kč (pro žáka ve věku 11 – 14 let), více v záložce Školní jídelna.


 Třídní schůzky konzultační

  • ve čtvrtek 16.3. 2017 
  • od 16:00 do 17:30 hod.
  • neplatí pro 5. ročník (viz deníček žáka)

Informační schůzka pro rodiče  předškoláků

  •  v úterý 7.3. 2017 v 16:30 – pro zájemce o organizaci zápisu dětí do 1.třídy
  • účast je dobrovolná
  • sejdeme se v I.třídě ZŠ
  • informace poskytnou Mgr. L. Tozziová a Mgr. E. Fojtíková

Pololetní prázdniny

Jednodenní pololetní prázdniny jsou v pátek 3.2. 2017. Děti, nezapomeňte zůstat doma 🙂  a přijít do školy až 6.2. 2017.


IMG_0080

Výpis z vysvědčení

Dnes, 31.1. 2017, byl dětem vydán Výpis z vysvědčení (Hodnocení žáka za 1. pololetí)-viz fotogalerie. Tento Výpis žáci nevrací zpět do školy. Všem dětem gratulujeme k dosažení pěkných výsledků a přejeme hodně úspěchů ve 2. pololetí.


Tříkrálová besídka

na které vystoupí děti ze ZŠ a MŠ, se koná v neděli 8.1. 2016 na velkém sále obecního úřadu v Přáslavicích od 14:00 hod. Přijďte nás podpořit!


HLEDÁME DOBROVOLNÍKY Z ŘAD RODIČŮ, PRARODIČŮ NEBO PŘÁTEL ŠKOLY jako doprovod dospělé osoby ke  koledníkům Tříkrálové sbírky!

Potřebovali bychom doplnit tento doprovod, uvítali bychom i jednorázovou pomoc, bližší informace na tel. 608025688 nebo osobně v ZŠ.


Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka v Přáslavicích se  bude konat v pátek 6.1., v sobotu 7. 1. a v neděli 8. 1. 2017.

Žáci ZŠ i naši absolventi , kteří máte zájem stát se koledníky, přihlaste se u svých třídních učitelů nebo na tel. 608025688 co nejdříve, obdržíte podrobnější informace o čase a místě vaší obchůzky.

 


PF 2017

Do nového roku 2017 přejeme všem žákům, jejich rodičům a blízkým hojnost zdraví, lásky a vzájemného porozumění.


„Ředitelské volno“

Ředitelství ZŠ a MŠ Přáslavice vyhlašuje v souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění tzv. „ředitelské volno“ na čtvrtek 22. 12. 2016.

V případě, že rodina nemůže zabezpečit „hlídání“ v době ředitelského volna, poskytne škola dohled. (viz ŽK  – Jiná sdělení).

Ve dnech ředitelského volna je možno odebrat stravu ve ŠJ v plné ceně a to 46 Kč. Tento případný odběr stravy nahlaste, prosím, vedoucí ŠJ do 18. 12. 2016. V případě, že rodič nemá zájem o odběr stravy v plné ceně, bude v tento den dítěti oběd automaticky odhlášen.


Zpívání pod vánočním stromem a tradiční  vánoční dílny v ZŠ

V úterý 20. prosince v 17 hod zveme všechny děti ze ZŠ i MŠ, jejich rodiče, prarodiče, bývalé žáky a další přiznivce na naše už tradiční Zpívání pod vánočním stromem – u pomníku a následné zahřátí a předvánoční tvoření do ZŠ.

Bližší informace na plakátku: http://docdro.id/0kTeaqE


Třídní schůzky

Ve čtvrtek 24. 11. 2016 se konají třídní schůzky. Zahájení je v jednotlivých třídách v 17:00 hod.


„Ředitelské volno“

Ředitelství ZŠ a MŠ Přáslavice vyhlašuje v souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění tzv. „ředitelské volno“ na pátek 18. 11. 2016.

V případě, že rodina nemůže zabezpečit „hlídání“ v době ředitelského volna, poskytne škola dohled. (viz ŽK  – Jiná sdělení).

Ve dnech ředitelského volna je možno odebrat stravu ve ŠJ v plné ceně a to 46 Kč. Tento případný odběr stravy nahlaste, prosím, vedoucí ŠJ do 15. 11. 2016. V případě, že rodič nemá zájem o odběr stravy v plné ceně, bude v tento den dítěti oběd automaticky odhlášen.


Vítání občánků

V sobotu 22.10. 2016 ve 14:00 hod. se koná v Domově pro seniory v Přáslavicích Vítání občánků.

Děti ze ZŠ zde vystoupí s krátkým hudebním programem. Zájemci o vystoupení mají bližší informace v deníčku. Přijďte povzbudit naše zpěváčky!


Enviromentální dopoledne

1.10.2016

V úterý 4. října dopoledne se v rámci enviromentální výchovy žáci seznámí s některými druhy dravců a shlédnou ukázky výcviku těchto ptáků. Akce proběhne na školní zahradě, vstupné je 50 Kč.


Soutěž o nejkrásnější dýni

1.10.2016

Tato soutěž je součástí Výstavy ovoce a zeleniny, která se koná na obecním úřadě v Přáslavicích v neděli 2. října od 10:00 do 16:00 hod.
Přijďte se podívat na zajímavé a originální výtvory našich žáků!


Nové webové stránky

1.10.2016

Připravili jsme pro vás nové webové stránky. Zároveň jsme aktualizovali všechny informace a dokumenty. Doufáme, že se vám budou nové stránky líbit.


Připomínkovací řízení

14.9.2016

Magistrát města Olomouce – odbor školství prosí širokou veřejnost o připomínkování návrhu strategického dokumentu MAP – Strategický rámec. Do 18.9.2016 probíhá připomínkovací řízení. V případě zaslání námětu, připomínky, doporučení je nezbytné využít připomínkový formulář, který je umístěný na webu pod SR. Svoje náměty a přípomínky zasílejte Ing. Martině Vojtáškové, manažerce projektu, e-mailem na adresu: martina.vojtaskova@olomouc.eu.
Za spolupráci a zaslané náměty Vám předem děkujeme.


Mimořádné vyučování

5.9.2016

Ve dnech 5. – 7. září 2016 se nevyučuje podle rozvrhu, vyučování končí v 11:30 hod. Žáci, kteří jdou na oběd do ŠJ a pak domů, budou hotovi v cca 12:10 hod. Od 8. září 2016 probíhá vyučování podle rozvrhu, který mají žáci uveden v ŽK.


Zahájení školního roku

29.8.2016

Zahájení školního roku 2016/2017 – ve čtvrtek 1. září 2016 v 8:00 hod v označených třídách naší ZŠ. v tento den si přinesou aktovku pouze žáci nového 1. ročníku.
Školní stravování pro žáky ZŠ začíná 2.9. 2016.
Přihlášky ke stravování – individuálně ve školní jídelně nebo ve škole 1. – 2. 9. 2016.