Aktuality


Organizace posledního školního týdne 25. – 29. 6. 2018

Vyučování končí každý den v 11:30 hod., následuje stravování po jednotlivých třídách, pak odchod domů (žáci ze ŠD jdou do ŠD).

29. 6. 2018 v 8:00 hod. – slavnostní vydávání vysvědčení na malém sále OÚ


Informace ke školnímu výletu

 • čtvrtek 21. 6. 2018
 • odjezd v 7:45 hod od školy
 • program: prohlídka hradu Veveří, program pro děti na hradě, plavba lodí po Brněnské přehradě
 • předpokládaný návrat v 16:00 hod.

Konzultační třídní schůzky

se konají ve čtvrtek 24. května v době od 16 do 17:30 hod. v jednotlivých třídách ZŠ.

Doplňující informace k třídním schůzkám (akce a ukončení škol. roku):

 • 7. 6. Sportovní hry Mikroregionu Bystřička
 • 8. 6. Účast na Dětském dni na Libavé
 • 14. 6. Fotografování tříd a školních skupin
 • 21. 6. Školní výlet na hrad Veveří a Brněnskou přehradu
 • 29. 6. Slavnostní vydávání vysvědčení na malém sále OÚ Přáslavice
 • Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. 9. 2018

Podrobnější pokyny k těmto akcím budou průběžně sdělovány prostřednictvím deníčků nebo žákovských knížek.


„Ředitelské volno“

vyhlašuje ředitelství ZŠ a MŠ Přáslavice v souladu s §24 odst. 2 Zákona č. 561/2004 Sb. na pondělí 30. 4. 2018 a pondělí 7. 5. 2018.

V případě, že nemůže rodina zabezpečit „hlídání“ v době ředitelského volna, poskytne škola dohled.

Ve dnech ředitelského volna je možno odebrat stravu v ŠJ v plné ceně a to 50 Kč. Tento případný odběr stravy nahlaste, prosím, vedoucí školní jídelny do 26.4. 2018. V opačném případě bude vašemu dítěti v tento den oběd automaticky odhlášen.


Zápis do 1.ročníku

školního roku 2018/2019 se koná 20. 4. 2018 od 15 do 17 hod.

   21. 4. 2018 od 10 do 12 hod.

S sebou si vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte.

Do 1. ročníku budou zapisovány děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012

Upozorňujeme, že k zápisu se musí dostavit znovu i rodiče dětí, jimž byl v minulém školním roce udělen odklad školní docházky.


Konzultační třídní schůzky

se konají ve čtvrtek 15. března v době od 16 do 17:30 hod. v jednotlivých třídách ZŠ.


„Ředitelské volno“

Ředitel ZŠ a MŠ Přáslavice vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. v platném znění tzv. „ředitelské volno“ na den 22.12. 2017.

Současně sdělujeme, že v tento den je rovněž uzavřen provoz ve školní jídelně.


Zpívání pod vánočním stromem a vánoční dílny v ZŠ – více informací zde


 Třídní schůzky (společné)

se konají ve čtvrtek 23. 11. 2017 od 17.00 hod. v jednotlivých třídách naší ZŠ.


Zahájení práce v keramickém kroužku

21.9. 2017 byla zahájena práce ve všech skupinách keramického kroužku. Termíny jednotlivých hodin keramiky v 1. pololetí mají žáci nalepeny ve svých deníčcích.


„Ředitelské volno“

vyhlašuje ředitelství ZŠ a MŠ Přáslavice v souladu s §24 odst. 2 Zákona č. 561/2004 Sb. na pátek 29.9. 2017.

V případě, že nemůže rodina zabezpečit „hlídání“ v době ředitelského volna, poskytne škola dohled.

Ve dnech ředitelského volna je možno odebrat stravu v ŠJ v plné ceně a to 50 Kč. Tento případný odběr stravy nahlaste, prosím, vedoucí školní jídelny do 26.9. 2017. V opačném případě bude vašemu dítěti v tento den oběd automaticky odhlášen.


Informace na webových stránkách byly aktualizovány pro školní rok 2017/2018.


Zahájení školního roku 2017/2018

se uskuteční v pondělí 4. září 2017 v 8:00 hod. v označených třídách naší ZŠ.

V tento den si aktovku přinesou pouze žáci nového 1. ročníku.

Přihlášky ke stravování je možno si vyzvedávat průběžně (individuálně) ve školní jídelně, jinak budou vydány ve škole v den zahájení. Školní stravování pro žáky ZŠ začíná 5. 9. 2017.


 Přejeme všem dětem hezké prázdniny a těšíme se na ně v pondělí 4.září 2017!


Organizace vyučování v posledním týdnu škol. roku

Od 26.6. 2017 není výuka podle rozvrhu, vyučování končí v 11:30 hod, pak odběr stravy po třídách, odchod do ŠD nebo domů.

V pátek 30.6. 2017 od 8:00 do 9:00 hod proběhne slavnostní předávání vysvědčení na malém sále OÚ v Přáslavicích.


Podrobnější informace k výletu

Lokalita: Zoopark a Dinopark Vyškov

Odjezd od ZŠ v 8:00 hod., předpokládaný návrat 15:00 – 16:00 hod.

S sebou sportovní oblečení, pití, svačina.

Kapesné dle zvážení rodičů – škola nemůže ručit za případnou ztrátu.

Děti, které trpí nevolností v autobuse, si vezmou s sebou kinedryl – i na zpáteční cestu.


Přehled aktuálních akcí do konce školního roku (některé nejsou uvedeny v Plánu akcí)

12. 5. Čištění  toku Vrtůvky (enviromentální akce v rámci vyučování – všichni žáci) – bližší informace v deníčku

21. 5. Odpoledne pro seniory ( od 14 hod. na sále OÚ, vystoupení žáků z I. třídy a  žákyň z V. třídy )

25.5. Sportovní hry mikroregionu Bystřička ( v rámci vyučování – vybraní žáci II. – V. třídy)

25.5. Třídní schůzky společné ( od 17 hod) informace v ŽK

2.6. Den dětí ve VÚ Libavá (v rámci vyučování)

9.6. Fotografování tříd (bližší informace budou uvedeny v deníčku)

14.6. Vystoupení mažoretek – soutěž Vesnice roku (v době vyučování)

15. 6. Exkurze do svíčkárny Rodas (v rámci vyučování) – bližší informace budou uvedeny v deníčku

23. 6. Školní výlet do zooparku a dinoparku Vyškov – bližší informace budou uvedeny v deníčku


Jedlička – tradiční velikonoční obchůzka děvčat

se koná v neděli 2.4. 2017. Sraz děvčátek je v 9:30 hod před školou.


Zápis k povinné školní docházce

zápis_do_1._třídy.docx

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Přáslavice, příspěvkové organizace oznamuje, že Zápis k povinné školní docházce pro rok 2017/2018 se bude konat

7.4. 2017 od 15 do 17 hod. a 8.4. 2017 od 10 do 12 hod. v budově ZŠ v 1. patře.

Zápis bude složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z motivačního rozhovoru s dítětem.Ve formální části zápisu rodič předloží vyplněnou Žádost zákonných zástupců….(v Dokumentech ke stažení) a průkaz totožnosti.

Kritéria pro přijetí:

 • budou přijímány děti, které do 31.8. 2017 dosáhly věku 6 let a děti, kterým byl v minulém školním roce udělen odklad školní docházky, dále děti, které dosáhnou věku 6 let od 1.září do 31. prosince 2017, pokud zákonní zástupci předloží také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a dále děti,které dosáhnou 6 let věku od 1.1. do 30.6. 2018, pokud mají doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře
 • budou přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu ZŠ Přáslavice. Jelikož počet těchto dětí nenaplňuje kapacitu ZŠ Přáslavice, budou přijímány také děti, které v tomto obvodu trvalý pobyt nemají, až do naplnění kapacity (30 žáků).
 • Oznámení o zápisu v plném rozlišení je ve Fotogalerii (Školní rok 2016/2017)

Úprava cen stravy ve Školní jídelně Přáslavice

od 1. 3. 2017 platí nová úprava finančních limitů na nákup potravin,věcné a mzdové režie v ŠJ Přáslavice, tzn. že cena oběda pro žáka ZŠ  je 24,- Kč (pro žáka ve věku 7 – 10 let) a 28,- Kč (pro žáka ve věku 11 – 14 let), více v záložce Školní jídelna.


 Třídní schůzky konzultační

 • ve čtvrtek 16.3. 2017 
 • od 16:00 do 17:30 hod.
 • neplatí pro 5. ročník (viz deníček žáka)

Informační schůzka pro rodiče  předškoláků

 •  v úterý 7.3. 2017 v 16:30 – pro zájemce o organizaci zápisu dětí do 1.třídy
 • účast je dobrovolná
 • sejdeme se v I.třídě ZŠ
 • informace poskytnou Mgr. L. Tozziová a Mgr. E. Fojtíková

Pololetní prázdniny

Jednodenní pololetní prázdniny jsou v pátek 3.2. 2017. Děti, nezapomeňte zůstat doma 🙂  a přijít do školy až 6.2. 2017.


IMG_0080

Výpis z vysvědčení

Dnes, 31.1. 2017, byl dětem vydán Výpis z vysvědčení (Hodnocení žáka za 1. pololetí)-viz fotogalerie. Tento Výpis žáci nevrací zpět do školy. Všem dětem gratulujeme k dosažení pěkných výsledků a přejeme hodně úspěchů ve 2. pololetí.


Tříkrálová besídka

na které vystoupí děti ze ZŠ a MŠ, se koná v neděli 8.1. 2016 na velkém sále obecního úřadu v Přáslavicích od 14:00 hod. Přijďte nás podpořit!


HLEDÁME DOBROVOLNÍKY Z ŘAD RODIČŮ, PRARODIČŮ NEBO PŘÁTEL ŠKOLY jako doprovod dospělé osoby ke  koledníkům Tříkrálové sbírky!

Potřebovali bychom doplnit tento doprovod, uvítali bychom i jednorázovou pomoc, bližší informace na tel. 608025688 nebo osobně v ZŠ.


Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka v Přáslavicích se  bude konat v pátek 6.1., v sobotu 7. 1. a v neděli 8. 1. 2017.

Žáci ZŠ i naši absolventi , kteří máte zájem stát se koledníky, přihlaste se u svých třídních učitelů nebo na tel. 608025688 co nejdříve, obdržíte podrobnější informace o čase a místě vaší obchůzky.

 


PF 2017

Do nového roku 2017 přejeme všem žákům, jejich rodičům a blízkým hojnost zdraví, lásky a vzájemného porozumění.


„Ředitelské volno“

Ředitelství ZŠ a MŠ Přáslavice vyhlašuje v souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění tzv. „ředitelské volno“ na čtvrtek 22. 12. 2016.

V případě, že rodina nemůže zabezpečit „hlídání“ v době ředitelského volna, poskytne škola dohled. (viz ŽK  – Jiná sdělení).

Ve dnech ředitelského volna je možno odebrat stravu ve ŠJ v plné ceně a to 46 Kč. Tento případný odběr stravy nahlaste, prosím, vedoucí ŠJ do 18. 12. 2016. V případě, že rodič nemá zájem o odběr stravy v plné ceně, bude v tento den dítěti oběd automaticky odhlášen.


Zpívání pod vánočním stromem a tradiční  vánoční dílny v ZŠ

V úterý 20. prosince v 17 hod zveme všechny děti ze ZŠ i MŠ, jejich rodiče, prarodiče, bývalé žáky a další přiznivce na naše už tradiční Zpívání pod vánočním stromem – u pomníku a následné zahřátí a předvánoční tvoření do ZŠ.

Bližší informace na plakátku: http://docdro.id/0kTeaqE


Třídní schůzky

Ve čtvrtek 24. 11. 2016 se konají třídní schůzky. Zahájení je v jednotlivých třídách v 17:00 hod.


„Ředitelské volno“

Ředitelství ZŠ a MŠ Přáslavice vyhlašuje v souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění tzv. „ředitelské volno“ na pátek 18. 11. 2016.

V případě, že rodina nemůže zabezpečit „hlídání“ v době ředitelského volna, poskytne škola dohled. (viz ŽK  – Jiná sdělení).

Ve dnech ředitelského volna je možno odebrat stravu ve ŠJ v plné ceně a to 46 Kč. Tento případný odběr stravy nahlaste, prosím, vedoucí ŠJ do 15. 11. 2016. V případě, že rodič nemá zájem o odběr stravy v plné ceně, bude v tento den dítěti oběd automaticky odhlášen.


Vítání občánků

V sobotu 22.10. 2016 ve 14:00 hod. se koná v Domově pro seniory v Přáslavicích Vítání občánků.

Děti ze ZŠ zde vystoupí s krátkým hudebním programem. Zájemci o vystoupení mají bližší informace v deníčku. Přijďte povzbudit naše zpěváčky!


Enviromentální dopoledne

1.10.2016

V úterý 4. října dopoledne se v rámci enviromentální výchovy žáci seznámí s některými druhy dravců a shlédnou ukázky výcviku těchto ptáků. Akce proběhne na školní zahradě, vstupné je 50 Kč.


Soutěž o nejkrásnější dýni

1.10.2016

Tato soutěž je součástí Výstavy ovoce a zeleniny, která se koná na obecním úřadě v Přáslavicích v neděli 2. října od 10:00 do 16:00 hod.
Přijďte se podívat na zajímavé a originální výtvory našich žáků!


Nové webové stránky

1.10.2016

Připravili jsme pro vás nové webové stránky. Zároveň jsme aktualizovali všechny informace a dokumenty. Doufáme, že se vám budou nové stránky líbit.


Připomínkovací řízení

14.9.2016

Magistrát města Olomouce – odbor školství prosí širokou veřejnost o připomínkování návrhu strategického dokumentu MAP – Strategický rámec. Do 18.9.2016 probíhá připomínkovací řízení. V případě zaslání námětu, připomínky, doporučení je nezbytné využít připomínkový formulář, který je umístěný na webu pod SR. Svoje náměty a přípomínky zasílejte Ing. Martině Vojtáškové, manažerce projektu, e-mailem na adresu: martina.vojtaskova@olomouc.eu.
Za spolupráci a zaslané náměty Vám předem děkujeme.


Mimořádné vyučování

5.9.2016

Ve dnech 5. – 7. září 2016 se nevyučuje podle rozvrhu, vyučování končí v 11:30 hod. Žáci, kteří jdou na oběd do ŠJ a pak domů, budou hotovi v cca 12:10 hod. Od 8. září 2016 probíhá vyučování podle rozvrhu, který mají žáci uveden v ŽK.


Zahájení školního roku

29.8.2016

Zahájení školního roku 2016/2017 – ve čtvrtek 1. září 2016 v 8:00 hod v označených třídách naší ZŠ. v tento den si přinesou aktovku pouze žáci nového 1. ročníku.
Školní stravování pro žáky ZŠ začíná 2.9. 2016.
Přihlášky ke stravování – individuálně ve školní jídelně nebo ve škole 1. – 2. 9. 2016.