Aktuality

Informace školní jídelny o přihlašování a odhlašování stravy

21. listopadu se budou konat Ukázkové hodiny pro rodiče žáků 1.- 3. ročníku.

V záložce Mateřská škola informace k akci Škola na nečisto, nebo ZDE

Aktuální ceny stravného v záložce školní jídelna, nebo ZDE

Aktuální školní řád a školní vzdělávací programy naší školy

                                                                 


INFORMACE KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ

Cena oběda:

1. strávníci     7 – 10 let      – oběd       26,– Kč

2. strávníci   11 – 14 let      – oběd       30,– Kč

3. strávníci   15 a více let   – oběd       35,– Kč

Stravné bude hrazeno inkasním příkazem z vašeho účtu na účet ZŠ č. 181686119/0300 k 15. dni daného měsíce na měsíc následující.

 

Obědy si odhlašujete  elektronicky přes portál: www.jidelna.cz do 12.00 hodin daného dne na den následující. Pozdější odhlášení není možné z důvodu přechodu na nový čipový stravovací systém objednávek. Čip Vám bude vydán /vyzvedne si rodič nebo dítě/ oproti záloze 100,– Kč ve školní jídelně.

 

V případě onemocnění dítěte vydáváme oběd do jídlonosiče v době od 11.00 do 12.00 hodin pouze první den nemoci. Další dny je povinností rodiče dítě ze stravy odhlásit, pokud tak  neučiní bude mu účtována plná cena oběda /tzn. včetně režií/.

Strávníkům, kteří  ukončili  stravování ve školní jídelně se přeplatek za měsíc červen vrací  nejpozději do 31. 7. 2019 na účet strávníka.