ICT kroužek a logika

Kroužek ICT a logiky je určen pro žáky 4. a 5. ročníku naší školy. V samotných začátcích se seznámíme se základními pojmy ICT světa. Stěžejními tématy začátku našeho kroužku bude také bezpečí a soukromí v online prostorech (kyberšikana, kybergrooming, nepříjemné situace, do kterých se mohu žáci dostat, internet a moje soukromí, sociální sítě a jejich rizika). V dalších hodinách se naučíme pracovat se základními programy MS – Word, Excel, Power Point, práci s e-mailem a vyhledávání na internetu. V těchto oblastech se budeme učit vyhledávat a zpracovávat informace, upravovat texty, vkládat obrázky, tvořit tabulky, referáty a prezentace. Součástí kroužku budou také vybrané PC hry, budeme rozeznávat vhodný a nevhodný obsah her a některé hry si také zahrajeme! Mezi hry budou pařit zejména znalostní, postřehové a strategické a také vědomostní kvízy, které budeme i společně tvořit. Naučíme se upravovat obrázky a fotografie, tvořit komiksy a spoustu dalších dovedností, které děti později v životě rozhodně využijí J