Školní družina je součástí ZŠ a funguje v době od 11:30 hod do 16:30 hod.

Děti z 1. – 5. ročníku zde tráví svůj volný čas po vyučování. Školní družina má 1 oddělení s kapacitou 30 dětí. Přednostně jsou přijímány děti z nižších ročníků a dojíždějící žáci.

Pobyt ve školní družině nabízí mnoho aktivit (viz rozvrh ŠD) a uspokojuje tak potřeby a zájmy dětí. Společnými hrami, četbou, vycházkami a sportovním vyžitím se děti učí vzájemnému soužití a toleranci mezi vrstevníky a jsou rozvíjeny znalosti, dovednosti a schopnosti dětí. Dostatek prostoru mají děti i na odpočinek, volné hry, společenské a vzdělávací hry.

Úplata za školní družinu činí ve školním roce 2019/2020 130 Kč na měsíc.

Jako přihláška slouží ZÁPISNÍ LÍSTEK, který je k vyzvednutí přímo v ŠD, u třídních učitelů nebo k vytištění v dokumentech zde na webových stránkách školy. Zápisní lístek je nutno vyplnit celý.

Děti, které navštěvují školní družinu, ji mohou opustit samy pouze po předložení písemné Žádosti o uvolnění, či v doprovodu zákonných zástupců nebo jimi pověřených osob

Kontakt

Subjekt Telefon E-mail
Vychovatelka školní družiny
Klára Buriánková 775 195 830 buriankova.k@zspraslavice.cz

Dokumenty