Školní družina je součástí ZŠ a funguje v době od 11:30 hod do 16:00 hod.

Děti z 1. – 5. ročníku zde tráví svůj volný čas po vyučování. Školní družina má 1 oddělení s kapacitou 30 dětí. Přednostně jsou přijímány děti z nižších ročníků a dojíždějící žáci.

Pobyt ve školní družině nabízí mnoho aktivit (viz rozvrh ŠD) a uspokojuje tak potřeby a zájmy dětí. Společnými hrami, četbou, vycházkami a sportovním vyžitím se děti učí vzájemnému soužití a toleranci mezi vrstevníky a jsou rozvíjeny znalosti, dovednosti a schopnosti dětí. Dostatek prostoru mají děti i na odpočinek, volné hry, společenské a vzdělávací hry.

Rodiče přispívají částkou 300 Kč na pololetí, která je určena na výtvarné potřeby a nové hračky.

Jako přihláška slouží ZÁPISNÍ LÍSTEK, který je k vyzvednutí přímo v ŠD nebo u třídních učitelů. Zápisní lístek je nutno vyplnit z obou stran.

Děti, které navštěvují školní družinu, ji mohou opustit samy pouze po písemné domluvě, či v doprovodu zákonných zástupců nebo jimi pověřených osob.

Kontakt

Subjekt Telefon E-mail
Vychovatelka školní družiny
Klára Buriánková buriankova.k@zspraslavice.cz

Dokumenty