Školní jídelna

Vážení rodiče, sdělujeme Vám, že

  • je zrušeno přihlašování a odhlašování dětí do sešitu
  • je zrušeno přihlašování a odhlašování pomocí SMS
  • stravu je možno přihlašovat a odhlašovat pouze elektronicky a to do 12.00 hod na další den – přihlašovací údaje jste obdrželi v měsíci září, případně při pozdějším nástupu dítěte od p. učitelek

ŠJ je situována v blízkosti ZŠ – v budově OÚ. Svou kapacitou plně uspokojuje potřeby školy. Stravují se v ní také zaměstnanci OÚ a cizí strávníci, čímž škole vzniká zisková hospodářská činnost. Prostory ŠJ byly v loňském roce zrekonstruovány, což umožnilo navýšení kapacity na 250 strávníků, nyní prostory vyhovují všem hygienickým a bezpečnostním požadavkům. Bližší informace o provozu ŠJ, přihláškách, odhlašování stravy i způsobech platby stravného naleznete v provozním řádu školní jídelny.

Jídelní lístek

Od ledna 2019 již můžete opět obědy platit v hotovosti u vedoucí školní jídelny paní Neumanové a to každé:

Pondělí   08.00 – 11.00 hodin

a Středa     12.00 – 14.30 hodin.