Subjekt Telefon E-mail
Základní škola 775 195 830 skola.praslavice@seznam.cz
Ředitelka školy
Mgr. Eva Šrámková 730 595 061 sramkova.e@zspraslavice.cz
Pedagogický sbor
Mgr. Eva Fojtíková fojtikova.e@zspraslavice.cz
Mgr. Dagmar Škývarová skyvarova.d@zspraslavice.cz
Mgr. Lenka Tozziová tozziova.l@zspraslavice.cz
Mgr. Iva Mikulková mikulkova.i@zspraslavice.cz
Vychovatelka školní družiny
Klára Buriánková buriankova.k@zspraslavice.cz
Školní asistent
Ing. Věra Paličková palickova.v@zspraslavice.cz
Účetní školy
Miroslava Šléglová 734 236 600 sleglova.m@zspraslavice.cz
Vedoucí školní jídelny
Marie Neumanová 737 403 313 neumanova.m@zspraslavice.cz
Vedoucí učitelka mateřské školy
Eva Spurná 739 559 081 spurna.e@zspraslavice.cz
Mateřská škola sídliště
Kristína Vagrčková vagrckova.k@zspraslavice.cz
Lucie Horáková horakova.l@zspraslavice.cz
Mateřská škola  v ZŠ
Olga Michalíková 731 150 417 michalikova.o@zspraslavice.cz
Mgr. Zuzana Tlačbabová tlacbabova.z@zspraslavice.cz

Umístění školy

Základní škola se nachází v obci Přáslavice cca 10 km východně od Olomouce po staré cestě na Lipník nad Bečvou.