Učení není rozškatulkováno, vše je propojeno a vzájemně provázáno, neboť vše spolu navzájem souvisí.

Škola nanečisto

Den otevřených dveří

Termíny uzavření MŠ v roce 2019

2. 1.
18. 4.
22. 7. – 31. 8.
23.12.  – 31. 12.

Kontakty

Subjekt Telefon E-mail
Mateřská škola sídliště
Eva Spurná 739 559 081 spurna.e@zspraslavice.cz
Vagrčková Kristína vagrckova.k@zspraslavice.cz
Horáková Lucie horakova.l@zspraslavice.cz
Mateřská škola v ZŠ
Olga Michalíková 731 150 417 michalikova.o@zspraslavice.cz
Mgr. Zuzana Tlačbabová tlacbabova.z@zspraslavice.cz