Učení není rozškatulkováno, vše je propojeno a vzájemně provázáno, neboť vše spolu navzájem souvisí.

Kontakty

Subjekt Telefon E-mail
Vedoucí učitelka mateřské školy
Eva Spurná 739 559 081 spurna.e@zspraslavice.cz
Mateřská škola sídliště
Kristína Vagrčková vagrckova.k@zspraslavice.cz
Olga Michalíková michalikova.o@zspraslavice.cz
Mateřská škola v ZŠ
Mgr. Zuzana Tlačbabová 731 150 417 tlacbabova.z@zspraslavice.cz
Daniela Skopalíková skopalikova.d@zspraslavice.cz
Lucie Horáková horakova.l@zspraslavice.cz