Učení není rozškatulkováno, vše je propojeno a vzájemně provázáno, neboť vše spolu navzájem souvisí.

Sběr

PET lahví v PE nebo papírových uzavřených pytlích /všech velikostí a barev, bez obsahu, sešlápnuté, mohou obsahovat víčko a nálepku/, novin, časopisů, letáků, kartonů, kancelářského papíru, knih bez tuhé vazby nebo s měkkou vazbou, sešitů – vše  svázané (nesmí obsahovat: plasty, kovové součástky a dutinky z šedé papírové lepenky) proběhne v mateřské škole v Přáslavicích – na sídlišti od pondělí 14. října ráno  do úterý 15. října 14,00 hodin.

Výtěžek ze sběru bude použit na financování potřeb pro děti MŠ.

Děkujeme všem za příspěvek!

Za poslední sběr  jsme utržili 2. 670 Kč.

Částka bude použita na nákup pomůcek pro děti.

Kontakty

Subjekt Telefon E-mail
Vedoucí učitelka mateřské školy
Eva Spurná 739 559 081 spurna.e@zspraslavice.cz
Mateřská škola sídliště
Kristína Vagrčková vagrckova.k@zspraslavice.cz
Olga Michalíková michalikova.o@zspraslavice.cz
Mateřská škola v ZŠ
Mgr. Zuzana Tlačbabová 731 150 417 tlacbabova.z@zspraslavice.cz
Daniela Skopalíková skopalikova.d@zspraslavice.cz
Lucie Horáková horakova.l@zspraslavice.cz