HISTORIE

Historie školky v Přáslavicích sahá až k 7. únoru 1939, kdy Výbor místní péče o mládež podal návrh „aby byla zřízena mateřská škola v Přáslavicích, která by byla velkým dobrodiním pro všechny rodiče“, říká se v dokumentu, který je uložen v Okresním archivu v Olomouci. Návrh na zřízení školky podal Jan Číhal, předseda Rodičovského sdružení při místní škole a učitelka Marie Crhová.

Školka byla zřízena v č. 23, kde je dnes budova obecního úřadu, v prostoru školní jídelny.

V  této budově byla mateřská školka, dříve dětský útulek, až do roku 1965 a 15.února byla otevřena nová školka na Sídlišti č. 246 ( z původně bytového domu ) a zde je pod vedením vedoucí učitelky Evy Spurné dodnes.

Větší opravy:1996 plynofikace, 2003 zateplení I. NP, 2004 oprava a nátěr fasády, oprava výdejních místností stravy, 2006 výměna oken v hernách a na schodišti, výměna vstupních dveří a vybudování úklidové místnosti.

Název školy:

Základní škola a mateřská škola Přáslavice, příspěvková organizace
IČ: 750 28 867
Adresa: Přáslavice 18
Adresa mateřské školy: Přáslavice 246
PSČ: 78354

Zřizovatel školy: Obec Přáslavice
Ředitel školy: Mgr. Eva Šrámková  sramkova.e@zspraslavice.cz
Vedoucí učitelka MŠ: Eva Spurná

Budova na sídlišti

Vedoucí učitelka: Eva Spurná

Třídní učitelky:

 1. třída – Trpaslíci: Olga Michalíková

2. třída – Skřítkové: Kristýna Vagrčková

Školnice, pracovnice provozu školní jídelny:

Žaneta Mikulková

Budova ZŠ:

Třídní učitelky:

3. třída – Veverky: Lucie Horáková

4. třída – Muchomůrky: Mgr. Zuzana Tlačbabová

Učitelka: Daniela Skopalíková, Kristýna Vagrčková

Školnice, pracovnice provozu školní jídelny:

Marcela Zemánková

Charakteristika školy

Mateřská škola je škola s celodenním provozem. Má tři třídy a vlastní školní zahradu, z toho dvě třídy jsou umístěny na odloučeném pracovišti  v přízemí základní školy, kde je využívána zahrada školy. Mateřská škola je umístěna v adaptované, původně „bytovkové“, budově z 50. let 20. století.

Budova MŠ stojí na okraji místního sídliště s výhledem do polí, okolní prostředí je klidné, dostatečně vzdálené od rušné  silnice, čisté. Nedaleko se nachází obecní hřiště. K vycházkám do přírody lze využívat polní cesty směrem na Doloplazy a Svésedlice. Směrem na Svésedlice lze dojít k  menšímu hájku, zdatnější turisté mohou dojít podél potůčku až ke svésedlické přehradě nebo využít jako cíl trasy listnatý lesík Vrtov směrem na Mrsklesy. Ve vzdálenosti asi 7 km se nacházejí Hlubočky s lyžařským areálem a do 15 km se nachází ZOO na Sv. Kopečku. Tamní les, stejně jako les „Bělá“ mezi Tršicemi a Velkým Újezdem, můžeme využít k přírodovědným poznávacím akcím. Ani do Olomouce, kde navštěvujeme především divadlo, památky nebo park, nemáme daleko, asi 10 km. Nedaleko za Olomoucí se nachází Hanácký skanzen v Příkazích a ekologické středisko Sluňákov v Horce n. Moravou. Směrem na Lipník n. Bečvou nemáme daleko na hrad Helfštýn. Všechny tyto lokality využíváme k pobytu venku, výjezdům a výletům.

Mateřská škola spolupracuje s:

 • rodiči
 • obcí Přáslavice, jejími zájmovými organizacemi (zahrádkáři, hasiči, fotbalový klub, mateřským centrem Motýlek,…)
 • místní knihovnou
 • ZŠ Přáslavice
 • PPP v Olomouci U sportovní haly
 • logopedkou Mgr. Danou Chmelíkovou z Velké Bystřice
 • ekologickými středisky a organizacemi v kraji / Sluňákov, České lesy/

Využíváme také nabídek: policie ČR, hasičského záchranného sboru, vojenského útvaru,

umělců, kina Velký Týnec, Divadla hudby Olomouc, Pevnosti v Olomouci a dalších.

Vzdělávací cíle MŠ

Hlavními cíli naší práce je:

vytvářet u dětí základy všech klíčových kompetencí důležitých k započetí systematického vzdělávání v klidném, bezpečném, podnětném, pozitivně laděném, estetickém prostředí

naučit děti:

 • žít společně, odpovědně, otevřeně komunikovat, spolupracovat, zvládat řešení konfliktů, respektovat odlišnosti, chápat vzájemnou souvislost a závislost
 • přijímat, zpracovávat a využívat informace, myslet a kriticky hodnotit
 • poznávat hodnoty a orientovat se v nich – zdraví, vztahy, prostředí

Naše Motto:

Učení není rozškatulkováno, vše je propojeno a vzájemně provázáno, neboť vše spolu navzájem souvisí.

Vyjadřuje skutečnost že:

 • vzdělávání se uskutečňuje při všech činnostech a situacích během každého, celého dne, který dítě prožije v mateřské škole
 • vzdělávání probíhá integrovaně, tzn. prostřednictvím realizace tematických celků zajišťujících rozvoj celé osobnosti dítěte
 • děti se učí chápat svět kolem sebe v souvislostech
 • využíváme předchozích zkušeností a poznatků dětí, na které navazujeme

Školní vzdělávací program Mateřské školy stahnout(.pdf)

Termíny uzavření MŠ v roce 2019

23.12.  – 31. 12.