ŠJ je situována v blízkosti ZŠ – v budově OÚ. Svou kapacitou plně uspokojuje potřeby školy. Stravují se v ní také zaměstnanci OÚ a cizí strávníci, čímž škole vzniká zisková hospodářská činnost. Prostory ŠJ byly v loňském roce zrekonstruovány, což umožnilo navýšení kapacity na 250 strávníků, nyní prostory vyhovují všem hygienickým a bezpečnostním požadavkům. Bližší informace o provozu ŠJ, přihláškách, odhlašování stravy i způsobech platby stravného naleznete v provozním řádu školní jídelny.

Informace školní jídelny-přeplatky za odhlášenou stravu

Od ledna jsme přešli na nový systém inkasních plateb a vyrovnávání přeplatků, které vzniknou odhláškou stravy.

Případný přeplatek vám bude odečten při platbě v dalším měsíci. Tzn. obědy odhlášené v lednu sníží platbu za obědy na únor.

Přeplatky za minulé měsíce září-prosinec bude vracet p. účetní samostatně na váš účet.

Kdo účet nemá a platí v hotovosti, může si přijít pro přeplatky osobně.

Úřední dny p. účetní: úterý, čtvrtek 9,00 – 14, 00 v účtárně školy.

Vážení rodiče, sdělujeme Vám, že

  • je zrušeno přihlašování a odhlašování dětí do sešitu
  • je zrušeno přihlašování a odhlašování pomocí SMS
  • stravu je možno přihlašovat a odhlašovat pouze elektronicky a to do 12.00 hod na další den – přihlašovací údaje jste obdrželi v měsíci září, případně při pozdějším nástupu dítěte od p. učitelek

INFORMACE KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ

Cena oběda:

1. strávníci7 – 10 let– oběd26,– Kč
2. strávníci11 – 14 let– oběd30,– Kč
3. strávníci15 a více let– oběd35,– Kč

Stravné bude hrazeno inkasním příkazem z vašeho účtu na účet ZŠ č. 181686119/0300 k 15. dni daného měsíce na měsíc následující.

Od ledna 2019 již můžete opět obědy platit v hotovosti u vedoucí školní jídelny paní Neumanové a to každé:

Pondělí   08.00 – 11.00 hodin

a Středa     12.00 – 14.30 hodin.

Obědy si odhlašujete  elektronicky přes portál: www.jidelna.cz do 12.00 hodin daného dne na den následující. Pozdější odhlášení není možné z důvodu přechodu na nový čipový stravovací systém objednávek. Čip Vám bude vydán /vyzvedne si rodič nebo dítě/ oproti záloze 100,– Kč ve školní jídelně.

V případě onemocnění dítěte vydáváme oběd do jídlonosiče v době od 11.00 do 12.00 hodin pouze první den nemoci. Další dny je povinností rodiče dítě ze stravy odhlásit, pokud tak  neučiní bude mu účtována plná cena oběda /tzn. včetně režií/.

Strávníkům, kteří  ukončili  stravování ve školní jídelně se přeplatek za měsíc červen vrací  nejpozději do 31. 7. 2019 na účet strávníka.

Kontakt

Subjekt Telefon E-mail
Vedoucí školní jídelny
Marie Neumannová 737 403 313 neumanova.m@zspraslavice.cz