Školní jídelna je situována v blízkosti Základní školy a Mateřské školy – v budově OÚ Přáslavice. Kapacita ŠJ je 250 strávníků, tudíž plně uspokojuje potřeby školy. Stravují se v ní také zaměstnanci OÚ Přáslavice, Mrsklesy, cizí strávníci a děti z MŠ Mrsklesy.

Prostory ŠJ jsou po celkové rekonstrukci a vyhovují všem hygienickým a bezpečnostním požadavkům. 

Informace pro strávníky

Po odevzdání přihlášky ke stravování je žák/ dítě automaticky přihlášen ke stravování na celý školní rok. Případné změny je potřeba hlásit vedoucí ŠJ osobně nebo telefonicky.

Stravné bude hrazeno inkasním příkazem z vašeho účtu na účet ZŠ č. 181686119/0300 k 15. dni daného měsíce na měsíc následující.

Obědy si odhlašujete elektronicky přes portál: www.jidelna.cz do 12.00 hodin daného dne na den následující. Pozdější odhlášení není možné z důvodu přechodu na nový čipový stravovací systém objednávek.

Čip Vám bude vydán /vyzvedne si rodič nebo dítě/ oproti záloze 100,– Kč ve školní jídelně.

V případě onemocnění dítěte vydáváme oběd do jídlonosiče v době od 11.00 do 12.00 hodin pouze první den nemoci. Další dny je povinností rodiče dítě ze stravy odhlásit, pokud tak neučiní, bude mu účtována plná cena oběda /tzn. včetně režií/.

Bližší informace o provozu ŠJ, přihláškách, odhlašování stravy i způsobech platby stravného naleznete v provozním řádu školní jídelny.

Přeplatky

Od ledna 2019 jsme přešli na nový systém inkasních plateb a vyrovnávání přeplatků, které vzniknou odhláškou stravy. Případný přeplatek vám bude odečten při platbě v dalším měsíci. Tzn. obědy odhlášené v lednu sníží platbu za obědy na únor.

Strávníkům, kteří ukončili stravování ve školní jídelně se přeplatek za měsíc červen vrací nejpozději do 31. 7. na účet strávníka. Kdo účet nemá a platí v hotovosti, může si přeplatky vyzvednout osobně v kanceláři vedoucí ŠJ.

INFORMACE KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ

Cenu obědu dle ročníku narození stanovuje-„ Vyhláška č. 107/2005 Sb. O školním stravování.

  1. Strávníci MŠ

Přesnídávka 9,- Kč

Oběd 22,- Kč

Svačina 9,- Kč

  Celkem 40,- Kč

2. strávníci 7 – 10 let – oběd 26,– Kč
3. strávníci 11 – 14 let – oběd 30,– Kč
4. strávníci 15 a více let – oběd 35,– Kč

Kontakt

Subjekt Telefon E-mail
Školní jídelna jidelna@zspraslavice.cz
Vedoucíškolní jídelny
Marie Neumannová 737 403 313 neumanova.m@zspraslavice.cz