PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ ŠKOLY školní rok 2018/2019

3. září Slavnostní zahájení školního roku ve třídách
Září Projektový den: Den české státnosti, Etická výchova
  Projektový den Ochrana člověka za mimořádných situací,
  Cvičný požární poplach
  Drakiáda
7. října Soutěž o nejkrásnější dýni v rámci Výstavy ovoce a zeleniny
20. října OÚ Vítání občánků
  Halloween
9. listopadu Den veteránů, recitace žáků na pietní akci
Prosinec Projekt Advent
14. – 15. prosince Vánoční výstava
20. prosince Vánoční setkání u stromečku
  Vánoční besídky tříd
Leden Tříkrálová sbírka, zpívání koled, příchod Tří králů
Únor Lyžujeme s Janem Hudcem- termín bude upřesněn
  Recitační soutěž- školní kolo
Duben Jedlička
  Jarní výstava
  OÚ Vítání občánků
  Zápis do 1. třídy
  Projektový den: Den Země
Květen Kladení věnců k pomníku padlých, recitace žáků
  Čištění toku Vrtůvky
  Dopravní den
  Projektový den: Finanční gramotnost
  Odpoledne pro seniory- vystoupení žáků školy
Červen Den dětí
  Sportovní hry mikroregionu
  Školní výlety tříd
  Turnaj ve fotbale- školní kolo
 
Termíny akcí jsou orientační a mohou se z organizačních důvodů měnit.