Školská rada

Funkční období současné školní rady: 2018 – 2022

Miroslava Tomaštíkovápředseda, zástupce zřizovatele
Mgr. Eva Fojtíková zástupce pedagogických pracovníků
Mgr. Zuzana Tlačbabovázástupce rodičů

Zápisy z jednání Školské rady jsou k nahlédnutí v ZŠ.

í