Keramický kroužek – vede Mgr. Dagmar Škývarová

Pracuje 1x týdně – v pondělí od 13.00 do 14.30 h v keramické dílně v zahradním traktu školy. Je určen pro děti 1. – 5. ročníku. Přihlášky jsou přijímány během září, kdy kroužek zahajuje svou činnost. Zájemci jsou rozděleni do 3 skupin, aby mohl být zajištěn individuální přístup – termíny kroužku pro jednotlivé děti budou uvedeny v jejich deníčku. Děti platí příspěvek na materiál – asi 550 Kč na pololetí. Výsledky práce keramického kroužku jsou pravidelně prezentovány na výstavách pořádaných OÚ nebo jsou k vidění v prostorách školy. Děti si pak většinu výrobků odnášejí domů.

img_0809

img_0815


 

Pěvecký kroužek

Nepravidelně – podle potřeby pracuje i Pěvecký kroužek pod vedením učitelek HV, který zajišťuje program na akcích pořádaných ve spolupráci s OÚ ( Vítání občánků, Zpívání pod vánočním stromem atd.)


Kroužek Florbalu

Kroužek je určen pro kluky i holky z 1. – 7. třídy. Na kroužku se naučíme základní florbalové dovednosti, práci s míčkem a hokejkou a týmové vnímání hry. U všech účastníků bude dbáno na správnou koordinaci těla a celkovou sportovní všestrannost.  Kroužek vedou zkušení lektoři s dlouholetou praxí.

Na co se mohou Vaše děti těšit?

  • Zábavné lekce plné her a dovednostních soutěží
  • Meziškolní turnaje se sladkou odměnou pro všechny účastníky
  • Nové dovednosti a kamarádi
  • Pestrý a zábavný odpolední program

Bonusy kurzu:

  • Dvakrát ročně pořádáme pro děti turnaj kroužků, kde Vaše děti změří síly s ostatními základními školami z Prahy
  • Bohatá nabídka zájmových činností i přes prázdniny v podobě příměstských kempů, táborů či florbalového soustředění