Keramický kroužek – vede Mgr. Dagmar Škývarová

Pracuje 1x týdně – v pondělí od 13.00 do 14.30 h v keramické dílně v zahradním traktu školy. Je určen pro děti 1. – 5. ročníku. Přihlášky jsou přijímány během září, kdy kroužek zahajuje svou činnost. Zájemci jsou rozděleni do 3 skupin, aby mohl být zajištěn individuální přístup – termíny kroužku pro jednotlivé děti budou uvedeny v jejich deníčku. Děti platí příspěvek na materiál – asi 550 Kč na pololetí. Výsledky práce keramického kroužku jsou pravidelně prezentovány na výstavách pořádaných OÚ nebo jsou k vidění v prostorách školy. Děti si pak většinu výrobků odnášejí domů.

img_0809

img_0815


Pěvecký kroužek

Nepravidelně – podle potřeby pracuje i Pěvecký kroužek pod vedením učitelek HV, který zajišťuje program na akcích pořádaných ve spolupráci s OÚ ( Vítání občánků, Zpívání pod vánočním stromem atd.)