První týden školy v ZŠ Přáslavice

Začátek školního roku v naší škole nebyl jen o rozdávání učebnic a sešitů. Naopak, stihli jsme toho mnohem víc! Kromě seznámení s novou podobou školy a pasování prvňáčků a páťáků jsme se stihli už i něco naučit. V prvním týdnu výuky jsme se společně zaměřili na ochranu člověka za mimořádných situací. Seznámili jsme se s bezpečnostními pravidly školy, popovídali jsme si o tom, jak reagovat v případě požáru, ale i o ochraně před koronavirem. Dalším bodem byla naše bezpečnost v budově školy. Z různých průzkumů vyplývá, že spousta dětí klidně do školy pustí někoho cizího, což pro nás všechny může znamenat nebezpečí. Proto jsme se rozhodli toto u nás změnit. S dětmi jsme si vyzkoušeli různé modelové situace a naučili jsme se, jak se zachovat, když by do školy chtěl vejít cizí člověk. Děti aktivita velmi bavila a věříme, že si na vpouštění cizích osob do školy dají v budoucnu pozor!