Abeceda peněz- projekt české spořitelny

Ovoce do škol

Již několikátý rok se ZŠ Přáslavice zapojila do tohoto projektu, jedná se o bezplatnou dodávku ovoce, zeleniny, džusů podle sezónní nabídky, v letošním školním roce 1x za 14 dní.

EU peníze školám

Cíle projektu:

  • vytvoření sad digitálních učebních materiálů (DUM) pro využití ve výuce běžných předmětů
  • zkvalitnění výuky běžných předmětů díky využití moderních ICT technologií
  • modernizace a zkvalitnění ICT vybavení školy
  • vybavení speciální učebny multifunkčními žákovskými pracovišti pro výuku standardních předmětů pomocí ICT
  • zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu online i offline a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků
  • zahájení projektu: 15. 3. 2011
  • ukončení projektu: 14. 9. 2013
  • rozpočet projektu: 480 150 Kč

Sada digitálních učebních materiálů (DUM) ke stažení.

Český jazyk

ročník název učebního materiálu odkaz ke stažení
1. VY_32_INOVACE_61-80 stáhnout
3. VY_32_INOVACE_121-140 stáhnout
5. VY_32_INOVACE_21-40 stáhnout

Matematika

ročník název učebního materiálu odkaz ke stažení
1. VY_32_INOVACE_81-100 stáhnout
3. VY_32_INOVACE_141-160 stáhnout
5. VY_32_INOVACE_41-60 stáhnout

Prvouka

ročník název učebního materiálu odkaz ke stažení
1. VY_32_INOVACE_101-120 stáhnout
3. VY_32_INOVACE_161-180 stáhnout

Přírodověda

ročník název učebního materiálu odkaz ke stažení
5. VY_32_INOVACE_1-20 stáhnout