INFORMACE RODIČŮM K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

OD 10. KVĚTNA 2021.

Na základě informací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na jednání vlády ČR dne 3. května 2021 sdělujeme:

  • Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování.
  • Děti nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu pobytu v mateřské škole.
  • Povinnost ostatních osob nosit ochranný prostředek, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének,
  • ve vnitřních prostorech budovy se nemění
  • platí na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
  • Vstup třetích osob (mimo dětí a zaměstnanců)do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. Týká se to
  • vyzvedávání dětí z MŠ na sídlišti – vstup po jednom,
  • ranní přebírání dětí probíhá u dveří MŠ, přebírá školnice.
  • V budově ZŠ přebírání i vydávání dětí probíhá bez vstupu rodičů do budovy – dohled nad bezpečností dětí zajišťuje školnice, asistent pedagoga, učitelky.
  • Všechny děti budou od pondělí 10. května opět automaticky přihlášeny k odběru stravy ve školní jídelně a bude třeba si je jen odhlašovat.