Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

13. 6. 2023 v 16, 00 hodin v učebně 1. třídy

Dozvíte se: kdo bude v 1. třídě učit, dostanete seznam pomůcek, které je potřeba zakoupit (předem nic nekupujte), Obdržíte závazné přihlášky do školní družiny, seznámíte se s chodem školy (1. školní den, platby obědů,….). Bude rozdáno rozhodnutí o přijetí. Můžete se ještě zeptat na to, co Vás zajímá před vstupem Vašeho dítěte do školy. Sledujte průběžně naše webové stránky www.zspraslavice.cz

Těšíme se na Vaši účast.