Sportovní hry Mikroregionu Bystřička – družstvo vybíjené 7. 6.