Základní škola je součástí příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Přáslavice se sídlem v Přáslavicích č. 18, PSČ 783 54. Do této příspěvkové organizace je ještě začleněna mateřská škola a školní jídelna. Zřizovatelem je Obec Přáslavice, statutárním zástupcem Mgr. Eva Šrámková, MBA

V základní škole se vyučuje 1. – 5. ročník.

Mateřská škola je škola s celodenním provozem. Má čtyři třídy a vlastní školní zahradu, z toho dvě třídy jsou umístěny na odloučeném pracovišti  v přízemí základní školy, kde je využívána zahrada školy. Mateřská škola je umístěna v adaptované, původně „bytovkové“, budově z 50. let 20. století.

Školní družina je součástí ZŠ a funguje v době od 6:30 do 7:30 a od  11:30 hod do 16:30 hod.

Děti z 1. – 5. ročníku zde tráví svůj volný čas po vyučování. Školní družina má 2 oddělení s kapacitou 60 dětí. Přednostně jsou přijímány děti z nižších ročníků a dojíždějící žáci.

Školní jídelna je situována v blízkosti ZŠ – v budově OÚ. Svou kapacitou plně uspokojuje potřeby školy. Stravují se v ní také zaměstnanci OÚ a cizí strávníci, čímž škole vzniká zisková hospodářská činnost. Bližší informace o provozu ŠJ, přihláškách, odhlašování stravy i způsobech platby stravného naleznete v provozním řádu školní jídelny.