Beseda se školní psycholožkou

beseda s psycholožkou

Beseda s psycholožkou na téma školní zralost,odklad školní docházky, předčasný začátek školní docházky. A zápis do 1.třídy, která se konala v rámci Školy nanečisto.