Olymp Dance

Děti z MŠ i ZŠ, které navštěvovaly taneční kroužek Olymp Dance pod vedením pana Martina Matýska, se 20.6.2019 zúčastnily závěrečné taneční show. Naše děvčata ze ZŠ se umístily na krásném třetím místě a my bychom jim chtěli touto cestou pogratulovat a poděkovat za skvělou reprezentaci naší školy. Tanečníkům z MŠ, kteří jako jediní zástupci mladší kategorie vystoupili na této akci, taktéž gratulujeme za úžasné výkony a přejeme všem spoustu radosti z tance do dalších let.