OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Provozní doba kanceláře vedoucí ŠJ 26. -30. 8.

od 10:00 – 13:30 hod.

V této době můžete uhradit v hotovosti platbu za školní obědy, zakoupit nový čip.

Sdělení
Školní jídelna 2. 9. 2019 pro žáky ZŠ nevaří. Služby pro ostatní
strávníky jsou zajištěny.