ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM

Během posledního předvánočního týdne se žáci, rodiče a učitelé již tradičně sešli u vánočního stromu, aby si zazpívali známé koledy a užili si společně tu pravou vánoční atmosféru. Školáci i předškoláci měli pro diváky připravený pestrý program. Žáci třetí třídy si nacvičili divadelní scénku – narození Ježíška v Betlémě. Všichni žáci se zapojili zpěvem koled, které doprovodila paní učitelka Žižková na keyboard a někteří žáci také na Orffovy nástroje. Nakonec byli všichni pozváni do naší školy, aby se zahřáli výborným punčem, ochutnali cukroví nebo si vyrobili v našich dílnách hezké vánoční dekorace. A pak už jsme se všichni těšili na Štědrý den, spoustu pohádek a zasloužené vánoční prázdniny.