OZNÁMENÍ O DŘÍVĚJŠÍM UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče,

MŠMT ČR nám v souladu s §24 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů povolilo změnu v organizaci školního roku 2019/ 2020  z důvodu plánované rozsáhlé rekonstrukce školy.

Vyučování v Základní škole a mateřské škole Přáslavice, příspěvkové organizaci, bude ve školním roce 2019/2020 ukončeno v pátek 12. 6. 2020 (předávání vysvědčení).

Ředitelka školy vyhlašuje ve dnech 15. 6. 2020 – 19. 6. 2020 Ředitelské volno podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

MŠMT ČR souhlasí se sedmi volnými dny pro žáky v období školního vyučování v termínu 22. 6. – 30. 6. 2020.

V případě individuálního zájmu zákonných zástupců, zajistí škola v těchto dnech dohled nad jednotlivými žáky prostřednictvím školní družiny v náhradních prostorách OÚ.

Dvě oddělení Mateřské školy, která jsou v budově ZŠ, budou rovněž dočasně v náhradních prostorách.

Školní jídelna bude pro strávníky v provozu.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

V Přáslavicích 13. 2. 2020

Mgr. Eva Šrámková, ředitelka školy