Hasík aneb návštěva profesionálních hasičů v ZŠ

V pondělí 24. 2. naši školu navštívili 2 členové HZS Olomouc, aby dětem ze 2. a 3. ročníku představili preventivní program „Hasík“.
Nejprve formou rozhovoru zjišťovali, jaké mají děti s hasiči zkušenosti – některé děti viděly, jak likvidují sršně. Pak si s žáky zopakovali všechna čísla tísňového volání a vysvětlili si, jak postupovat při telefonování na číslo 150. Dětem se velmi líbil podrobný popis zásahu.

Hasiči předvedli, jak se oblékají a k čemu jednotlivé kusy vybavení a výstroje slouží. Další součástí tohoto programu bylo „Jak se chovat při požáru?“ Nejprve hasiči dětem vysvětlili, co dělat, kdyby v jejich domě nebo bytě byl cítit kouř. Naše žákyně 3. třídy se pak velmi statečně zhostila úkolu celou záchrannou akci názorně předvést. Na závěr členové HZS nechali děti, aby si vyzkoušely dýchací přístroj a různé části výstroje
a pozvali nás na návštěvu do požární stanice v Olomouci – Povelu.

A jaké si děti odnesly zkušenosti? „ŘÍKALI NÁM, ŽE KDYŽ VOLÁME HASIČŮM, MÁME HLAVNĚ ŘÍCT CO, KDO A HLAVNĚ KDE:“
„DOVĚDĚLA JSEM SE, ŽE HASIČI MAJÍ OBLEČENÍ NEPROMOKAVÉ A ŽE SE NEPOPÁLÍ OD OHNĚ.“ „LÍBILO SE MI, ŽE OCHRAŇUJÍ TAKÉ PŘÍRODU.“
„ TEĎ UŽ VÍM, ŽE SDH JE SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ A ŽE HZDS JE HASIČI ZÁCHRANNÁ SLUŽBA.“


Tak doufejme, že nově nabyté vědomosti budou umět v dalším životě použít!