KROUŽEK HEJNÉHO MATEMATIKY

Hejného matematika

V minulém týdnu se žáci 1. třídy poprvé seznámili s Hejného metodou, která upevní naše předchozí znalosti z matematiky. Učíme se zábavnou formou, debatujeme, hrajeme si a skládáme. Cílem Hejného metody je, aby se děti učily matematiku s radostí. S využitím předchozích a každodenních životních situací si budují matematická schémata, díky nimž objevují principy fungování matematiky.

Metoda rozvíjí logické myšlení, na řešení matematického úkolu přijdou děti samy, hravou formou, s využitím mnoha zajímavých pomůcek (např. autobus, geodesky, krokovací pás, skládání staveb z krychlí, špejle, pracovní karty aj.)

„Výuka matematiky s využitím metody profesora Hejného dokáže žáky aktivizovat, zvýšit pro ně atraktivitu učiva, vylepšit pracovní i emoční atmosféru ve třídě a podpořit pozitivnější vnímání matematiky,“ říká ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.