Domácí příprava

Prosíme rodiče o dohled a součinnost nad domácí přípravou.

Každá třída má vyplněn týdenní výukový plán, záznamy budou průběžně aktualizovány. Při nejasnostech kontaktujte vyučující emailem.

Výukové materiály ZDE