Návrat do školy


Tak jsme se konečně dočkali a 25. května se otevřely dveře školy pro žáky, kteří navštěvovali vzdělávací skupiny. Každá skupinka měla maximálně patnáct žáků a vyučování provázela přísná hygienická opatření. Přesto jsme rádi, že jsme se ve škole sešli, navázali na znalosti, které jsme získali během domácí výuky a něco nového se naučili. Poslední týdny utekly jako voda, takže nás zanedlouho čekalo předávání vysvědčení a se školou jsme se museli znovu rozloučit, protože zde bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce. V první třídě se všichni žáčci mohli pochlubit samými jedničkami.

Pro všechny žáky naší školy proběhne za odměnu 2. září odpoledne zahradní slavnost, na které se všichni po prázdninách sejdeme, přivítáme ve škole nové prvňáčky a také se oficiálně rozloučíme se všemi páťáky. Přejeme všem krásné letní prázdniny!