ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

2. září se konala na zahradě OÚ slavnost u příležitosti začátku školního roku 2020/2021. 

Slavnost zahájila úvodním slovem paní ředitelka, po kterém vystoupil klaun Hopsalín. Děti s ním soutěžily o zlaté dukáty a užily si spoustu zábavy. Poté následovalo slavnostní vyřazení páťáků a přivítání prvňáčků. Prvňáčci byli pasováni na školáky a dostali krásné aktovky do školy. Následně převzal kontrolu nad děním na zahradě opět klaun, děti měly možnost směnit zlatý dukát za sladkost nebo balónek. Mezitím začalo na zahradě i opékání buřtů. 

Společně strávený čas nám rychle utíkal a jelikož se všichni dobře bavili, nelze se divit, že konec nesli všichni s nevolí.

Všem, kteří se podíleli na programu a přípravách akce mnohokrát děkujeme, ale hlavní díky patří vám, návštěvníkům. Budeme se těšit na další společné setkání!