Distanční výuka od 14. 10. 2020

Vážení rodiče a žáci,

v návaznosti na usnesení vlády s účinností od středy 14. 10. do pátku 23. 10.

přechází výuka 1. stupně ZŠ na distanční formu. Školní družina není v provozu.

Distanční výuka probíhá prostřednictvím platformy GOOGLE CLASSROOM, případně bude probíhat výuka online prostřednictvím GOOGLE MEET. V případě nejasností komunikujte s třídním učitelem prostřednictvím emailu nebo telefonicky.

Distanční výuka je podle § 184a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání povinná.

26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny jako dny volna, následuje st. svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. -30. října. 2. listopadu je vyhlášeno ředitelské volno.

Mgr. Eva Šrámková, ředitelka školy