INFORMACE K PROVOZU ZŠ OD 18. 11. 2020

INFORMACE K PROVOZU ZŠ OD 18. 11. 2020

Vážení rodiče,
v následujícím sdělení naleznete podrobnosti o podmínkách provozu školy, spojených s návratem žáků 1. a 2. ročníků do výuky.
Všem Vám chci poděkovat za to, v jak nelehkých podmínkách pandemie koronaviru zvládáte obtížnou situaci, ohledně distanční výuky vašich dětí. Ujišťuji Vás, že s pedagogy děláme vše pro to, aby tyto skutečnosti co nejméně ovlivnily kvalitu vzdělávání. Nadále škola nabízí IT vybavení k zapůjčení. Obracejte se v případě Vašeho zájmu na tř. učitelky.
Přeji vám mnoho sil. Společně to zvládneme!

Od 18. 11. 2020
 Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku (kolektivy se neslučují a neprolínají)
 Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
 Je zakázán zpěv a sportovní činnosti (žáci budou mít náhradní aktivity)
 Pro ostatní žáky pokračuje povinné distanční vzdělávání
 Jsou umožněny individuální konzultace ve škole (1 žák + pedagog), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka
 ŠD v provozu pro 1. a 2. ročník (kolektivy se neslučují a neprolínají)
 Zařízení školního stravování je v provozu a řídí se pravidly pro provoz stravovacích služeb. Prezenčně se stravují žáci 1. a 2. ročníku. Ostatním žákům školy je umožněn odběr stravy u okénka
 Ve dnech 18. 11. – 20. 11. proběhne ve škole výměna vstupních dveří. Vstup do budovy bude umožněn zadním vjezdem přes zahradu, dále do školní budovy dveřmi do sklepa. Zadní dveře u keramiky nebude možno použít (výměna)

Mgr. Eva Šrámková, ředitelka školy