Omezení provozu MŠ

Vážení rodiče, 

25. září jsme Vás žádali, abyste si ve dnech  29. 10. – 2. 11. 2020, z důvodu plánovaných stavebních prací v budově Základní školy, v rámci svých možností, zajistili péči o děti a do Mateřské školy na tyto dny přihlásili děti jen v neřešitelných případech. 

Byl přihlášen takový počet dětí, že bychom mohli děti z MŠ v ZŠ umístit v horní třídě budovy MŠ na sídlišti a nemuseli tak na tyto dny stěhovat spoustu provozních potřeb do náhradních prostor a potom zase zpět.

Termín byl nakonec odsunut a nyní Vás žádáme o totéž ve dnech 18. – 20. 11. 2020, kdy nebudou v provozu třídy mateřské školy v budově ZŠ.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Eva Spurná

Ved. uč. MŠ