Vyúčtování plateb ŠD za 1. pol. v souvislosti s COVID – 19

Vážení rodiče,

vyúčtování úplaty za ŠD proběhne až po ukončení celého 1. pololetí školního roku. Za měsíce říjen a listopad, kdy probíhala distanční výuka a vaše děti nenavštěvovaly ŠD, bude vypočtena poměrná část, ve znění vyhlášky č. 423/2020 Sb., s účinností dnem 23. 10. 2020.


Peníze budou vráceny v únoru 2021 na váš účet.