INFORMACE K PROVOZU ZŠ OD 7. 12. 2020

Vážení rodiče,

v následujícím sdělení naleznete podrobnosti o podmínkách provozu školy, spojených s návratem všech ročníků do výuky.

Od 7. 12. 2020

 • Prezenční výuka pro všechny ročníky v homogenních skupinách. Skupiny se neslučují.
 •  Ve školní družině musí zůstat zachována homogenita skupin. Z provozních důvodů, je upravena doba pobytu žáků ve ŠD pro2.-5. ročník

RANNÍ DRUŽINA: zůstává v běžném provozu, žáci jsou v homogenních skupinách ve svých třídách. Škola zajišťuje dohled nad žáky.

ODPOLEDNÍ DRUŽINA: mohou být spojeny dvě stále stejné třídy, bez ohledu na ročník

Provoz ŠD pro žáky 3. -5. třídy je do 15, 00 hod.

Provoz ŠD pro žáky 1. -2. třídy je do 16, 30 hod.

O jiné organizaci, v případě písemné žádosti zákonného zástupce žáka, rozhoduje ředitelka školy, s ohledem na dané okolnosti.

 • Všechny osoby po vstupu do budovy školy použijí desinfekci, dále se v budově dodržují pravidla respirační hygieny (použ. Jednorázových kapesníků, mytí rukou…)
 • Zákonní zástupci nevstupují do budovy bez předem domluvené konzultace s vyučujícím. Děti si vyzvedávají před vstupem do šaten nebo čekají před školou.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nevstupují do budovy školy.
 • Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole – počet roušek přizpůsobte délce pobytu žáka ve škole.
 • Žáci se nezdržují o přestávkách na chodbách.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti (žáci budou mít náhradní aktivity)
 • Škola zajistí pravidelné větrání v délce minimálně 5 minut během přestávek a zároveň uprostřed každé vyučovací hodiny. Dávejte dětem teplé oblečení.
 • Zařízení školního stravování je v provozu a řídí se pravidly pro provoz stravovacích služeb.
 • V případě konkrétních situací spojených s covid-19 je škola povinna postupovat podle pokynů KHS.

Mgr. Eva Šrámková, ředitelka školy