PROJEKT ŠABLONY III – UČÍME SE PRO ŽIVOT II

V uplynulých dvou letech byla naše škola zapojena do projektu Šablony II, který měl být ukončen. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace se zatím nemohly uskutečnit dva projektové dny, pro děti navštěvující ŠD. Byli jsme proto nuceni prodloužit dobu trvání projektu, aby si děti mohly užít i zbývající aktivity. Souběžně s tímto končícím projektem se nám od ledna 2021 započal projekt Šablony III. Jedná se o projekt MŠMT, jako poskytovatele dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Naše škola získala dotaci ve výši 576 786 Kč. Z těchto financí budou hrazeny v příštích dvou letech následující aktivity:

Chůva pro děti v MŠ, projektové dny v ZŠ a MŠ a projektové dny konané mimo MŠ a ZŠ (výlety) ve spolupráci s odborníky z praxe v oblasti polytechniky, kariérového poradenství, EVVO nebo podnikavosti.


Dále se chystáme pokračovat v již zavedených a žáky oblíbených klubech. Od druhého pololetí tohoto školního roku bude pokračovat Klub zábavné logiky a deskových her a od nového školního roku se žáci mohou těšit např. na Konverzaci v cizím jazyce. V současné nelehké době se stala nezbytnou součástí výuky ICT technika.

Finance projektu nám poskytnou prostor pro nákup patnácti kusů tabletů, které uplatníme nejen jako doplněk prezenční výuky, ale žáci budou mít možnost zapůjčit si tablety domů a využít je při distanční výuce.

Mgr. Eva Šrámková