PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ


První pololetí ve školním roce 2020/2021 bylo kvůli nastalé epidemiologické situaci velmi náročné nejen pro žáky a učitele, ale i pro rodiče, kterým moc děkujeme, že dětem při distanční výuce pomáhají. Situace s COVID 19 během prvního pololetí byla jako na houpačce, a proto se do školy nakonec mohli v lednu vrátit pouze žáci prvního a druhého ročníku.


Ve čtvrtek 28. 1. 2021 bylo ukončeno 1. pololetí. Pro svá vysvědčení si však
mohly přijít pouze žáci 1. a 2. ročníku. Prvňáčci i druháčci jsou moc šikovní, a proto se mohou těšit z pochval třídního učitele a většina dětí i ze samých jedniček na vysvědčení. V pátek 29. 1. 2021 je potom čekalo všechny žáky zasloužené volno – pololetní prázdniny.
Děti z třetí, čtvrté a páté třídy mají bohužel stále distanční výuku, proto jim bylo hodnocení posláno elektronicky a výpis vysvědčení dostanou, až nastoupí do školy a začne prezenční výuka.


Všichni doufáme, že se tato situace brzy uklidní a všechny děti budou moci co nejdříve usednout do školních lavic.