Nástup žáků zpět do škol od 12. 4. 2021

1. – 5. ročník prezenčně


Výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin.  Konec poslední vyučovací hodiny bude časově upraven a to tak, aby se žáci jednotlivých tříd nestřetli ve školní jídelně.

Rozvrhy hodin s časy oběda Vám rozešlou třídní učitelky na email.

Obědy budou mít žáci od 12. 4. automaticky nahlášeny. Prosím ty, kteří nemají o stravování zájem, aby si obědy sami odhlásili. Případně kontaktovali vedoucí ŠJ.

Bližší informace k testování budou zveřejněny na webu školy.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY OD 12. 4. 2021 

RANNÍ DRUŽINA: zůstává v běžném provozu, žáci jsou v homogenních skupinách ve svých třídách. Škola zajišťuje dohled nad žáky.

Provoz ŠD pro žáky 1. třídy je do 16, 30 hod.

ODPOLEDNÍ DRUŽINA pro žáky 2. -5. třídy: žáci jsou v homogenních skupinách ve svých třídách, škola zajišťuje dohled nad žáky do 15, 00 hod.

O jiné organizaci, v případě písemné žádosti zákonného zástupce žáka, rozhoduje ředitelka školy, s ohledem na dané okolnosti.