Podrobné informace k testování a návratu žáků do škol

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 12. DUBNA 2021

Organizace výuky po 12. dubnu z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN a MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 6. 4. 2021 k provozu škol a školských zařízení a testování ve školách

 • 1. stupeň, škola do 75 žáků
 • Od pondělí 12. dubna prezenční výuka, která je podmíněna účastí na testování

Žáci se budou testovat v pondělí a ve čtvrtek pod dohledem třídní učitelky ve své třídě 1. vyučovací hodinu testy Singclean.

Další informace a instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným Ag. testům naleznete na webu https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 •  U testování u žáků prvních až třetích tříd mohou být přítomni zákonní zástupci. V tomto případě se bude testovat ve vstupní chodbě školy, ihned po příchodu. Celý test zabere cca 20 minut.

 Obecné informace k testování a pobytu ve škole

 • Děti a žáci, kteří nebudou testováni, nebo budou testováni pozitivně, mají zakázánu osobní přítomnost ve škole.

Tito žáci budou muset plnit úkoly dle týdenního plánu a nebude pro ně zajištěna on-line výuka. Na Absenci se pohlíží jako by byl žák nemocen a bude omluvena.

 • Pokud bude dítě, žák testován pozitivně, bude vyrozuměn zákonný zástupce telefonicky o jeho vyzvednutí (žák musí podstoupit PCR test, zák. zástupce je povinen informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb). Škola vydá ZZ POTVRZENÍ O POZITIVNÍM VÝSLEDKU ANTIGENNÍHO TESTU.
 • Nezletilý žák může se souhlasem ZZ (který může být dán předem) a po náležitém poučení o bezpečnosti, opustit školu sám. Škola v tomto případě také telefonicky informuje ZZ.
 • Dítě, či žák, který zmešká pravidelné testování, bude otestován v první den po návratu do školy.
 • Testování nemusí podstoupit děti a žáci, kteří doloží (elektronicky, nebo písemně), že byli v předchozích 90 dnech pozitivně testováni RT-PCR testem a zároveň již ukončili léčbu.
 • V případě, že se ve třídě objeví pozitivní výsledek testu ve čtvrtek, vztahuje se izolace na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu. Pozitivně testovaný žák se podrobí RT- PCR testu a doloží neprodleně výsledek škole, která dále informuje indikované kontakty. Pokud bude tento výsledek negativní, žáci se vrací k prezenční výuce.

V opačném případě škola informuje KHS a ta nařídí žákům karanténu.

 • Pokud je v důsledku mimořádných opatření, např. KHS, znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí alespoň jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku, po dobu trvání tohoto stavu.
 • Žáci v ZŠ budou muset po celou dobu výuky nosit alespoň chirurgickou roušku (nebo respirátor).
 • Osoby s příznaky onemocnění Covid 19 nebudou vpuštěny do prostoru školy.
 • Vstup třetím osobám do školních budov je možný pouze v odůvodněných případech.
 • Třídní schůzky 20. 4. 2021 proběhnou online.
 • Žáci, kteří si vypůjčili ze školy ICT techniku ji vrátí v pondělí 12. 4. 2021 tř. učitelce.

PRÁVNÍ OPORA K TESTOVÁNÍ A REŽIMOVÝM OPATŘENÍM VE ŠKOLÁCH