Plavání

PLAVÁNÍ ŠK. ROK 2021/2022

Od 7. 9. 2021 zahajujeme ve 2. – 5. ročníku v rámci TV povinnou výuku plavání, která bude probíhat v 1. a 2. pololetí na plaveckém bazéně v Olomouci.

Kdo se nemůže výuky účastnit ze zdravotních důvodů, musí mít potvrzení lékaře, které odevzdá třídní učitelce do 10. 9. 2021.

Výuka se bude konat každé úterý (kromě prázdnin). Doprava autobusem bude z větší části hrazena zřizovatelem, spoluúčast rodičů činí 100 Kč na měsíc.

Prosíme o zaplacení celé částky, tzn. 1000 Kč na celý školní rok do 15. 10. 2021.

Děti s sebou budou mít v podepsané igelitové tašce plavky, ručník, papírové kapesníky, mýdlo/šampon a hřeben.