ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  • 3. září se konala na zahradě OÚ slavnost u příležitosti začátku školního roku 2021/2022. Slavnost zahájila úvodním slovem paní ředitelka s paní starostkou. Poté následovala Pirátská show plná soutěží, tance, písniček a legrace při dobývání pokladu s pirátem Hopsalínem. Děti získávaly od piráta zlaté dukáty a užily si spoustu zábavy. Všichni s velkým nadšením soutěžili. Ti, kteří měli největší počet mincí, vyhráli dětské šampaňské. Ostatní měli možnost na konci představení směnit zlatý dukát za balónek. Moc děkujeme rodičům a dětem za hojnou účast a velký dík patří také všem, kteří pomáhali tuto akci
    organizovat. 🙂