ZŠ Konzultace s vyučujícími – tripartity

Vážení rodiče,

v nadcházejícím období konzultačních hodin bychom Vám rádi nabídli novou formu setkání tzv. tripartity.

Tripartity jsou schůzky, při nichž se ve škole setkávají tři strany – žák, rodič a učitel. Jejich hlavním úkolem je poskytnout možnost dítěti vyjádřit se ke svým učebním úspěchům a neúspěchům, pocitům, které ve škole zažívá. To vše v klidném prostředí a určeném čase.

Pokud by někomu nevyhovovat stanovený termín nebo čas, má samozřejmě možnost domluvit se s třídním učitelem na jiné alternativě.

Schůzka má za cíl nastavit klidné a důvěrné prostředí pro budování vztahů všech tří stran. Na začátku mluví učitel, pak předává slovo dítěti. Zbývající čas je určen na otázky rodiče i dítěte, stanovení cílů do dalšího setkání. Všechny strany dostávají prostor pro vyjádření, mohou se zeptat na to, co by se před jinými osobami zdráhali. Případné nejasnosti si všichni mohou okamžitě vysvětlit.

Zpočátku může být tato forma setkání pro dítě těžká. Mluvit o sobě některým činí obtíže, rodič tu je zejména pro jeho podporu. Některé děti jsou naopak rády, že se nemluví o nich bez nich. Jako první krok, a možná i pomocný, si děti vyplní během třídní hodiny krátký sebehodnotící dotazník, o který se budou moci během schůzky opírat.

Pro děti je to zkušenost a výzva, kterou ještě mnohokrát v životě uplatní. A právě takovou by měly školy dětem nabídnout. Úkolem školy v současné době je právě budování a posilování zdravého sebevědomí žáků.

Věřím, že tato aktivita přispěje k dobrému klimatu ve škole.

Mgr. Eva Šrámková, ředitelka školy