Finanční gramotnost

Dne 5. února se na naší škole uskutečnil projekt s názvem Finanční gramotnost. Každá třída tento projekt pojala po svém a zaměřila se na určitou oblast tohoto tématu. V první třídě žáci uplatňovali své matematické znalosti ve hře na obchod. Do druhé třídy dorazila paní z České spořitelny a seznámila žáky zábavnou formou s pojmy banka, bankomat či kapesné. Ve třetím ročníku zjišťovali, kolik co stojí a počítali celkové ceny nákupů. Zároveň se také naučili základní pojmy ohledně financí. Ve čtvrté třídě, stejně jako ve druhé, se tento projekt uskutečnil díky programu České spořitelny. Čtvrťáci se zapojili do interaktivní hry o financích a mimo to mohli vidět bankovky jiných zemí i staré české bankovky. V páté třídě se věnovali složitějšímu tématu, diskutovalo se o půjčkách. I když se jednalo o náročné téma, žáci si tento projekt díky hravému přístupu moc užili a hlavně si z něj odnesli spoustu důležitých informací pro život.