Školní jídelna je situována v blízkosti Základní školy a Mateřské školy – v budově OÚ Přáslavice. Kapacita ŠJ je od 1.9.2023  navýšena na 300 strávníků.

Informace pro strávníky :

Od srpna 2023 jsme přešli na nový stravovací systém pro odhlašování a přehlašování stravy www.strava.cz (výběr jídelny : 11348). Do nového systému se lze přihlásit přes www stránky nebo si stáhnout aplikaci strava.cz. Přihlašovací údaje obdržel každý strávník mailem (prosím o překontrolování i spamové složky), v opačném případě prosím kontaktujte vedoucí školní jídelny.

 

Kapacita ŠJ je 300 strávníků, tudíž plně uspokojuje potřeby školy. Stravují se v ní také zaměstnanci OÚ Přáslavice, cizí strávníci, děti z MŠ Mrsklesy a děti z dětské skupiny Přáslavice. Prostory ŠJ jsou po celkové
rekonstrukci a vyhovují všem hygienickým a bezpečnostním požadavkům.

Informace pro strávníky
Po odevzdání přihlášky ke stravování je žák/dítě automaticky přihlášen ke stravování po celou dobu školní docházky v ZŠ a MŠ Přáslavice. Případné změny je potřeba hlásit vedoucí ŠJ mailem, osobně nebo
telefonicky. Stravné bude hrazeno inkasním příkazem z vašeho účtu na účet ZŠ č. 181686119/0300 nejpozději k 30. dni daného měsíce na měsíc následující. Obědy si odhlašujete elektronicky přes portál: www.strava.cz do 11:30 hodin daného dne na následující pracovní den.

Čip Vám bude vydán (vyzvedne si rodič nebo dítě) oproti záloze 100,– Kč ve školní jídelně. V případě onemocnění dítěte vydáváme oběd do jídlonosiče v době od 11.00 do 12.00 hodin pouze první den nemoci. Další dny je povinností rodiče dítě ze stravy odhlásit, pokud tak neučiní, bude mu účtována plná cena oběda /tzn. včetně režií/. Bližší informace o provozu ŠJ, přihláškách, odhlašování stravy i
způsobech platby stravného naleznete v provozním řádu školní jídelny.


Přeplatky
Případný přeplatek vám bude odečten při platbě v dalším měsíci. Tzn. obědy odhlášené např. v lednu, sníží platbu za obědy na únor. Strávníkům, kteří ukončili stravování ve školní jídelně ( týká se dětí 5.tříd
odcházejících na jinou školu) se přeplatek za měsíc červen vrací nejpozději do 31. 8. na účet strávníka. Kdo účet nemá a platí v hotovosti, může si přeplatky vyzvednout osobně v kanceláři vedoucí ŠJ.
Ostatním strávníkům se automaticky převede přeplatek stravného na měsíc září.


INFORMACE KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ

Cenu stravy, dle ročníku narození stanovuje „ Vyhláška č. 107/2005 Sb. O školním stravování.

Kontakt

Subjekt Telefon E-mail
Školní jídelna 737 403 313
Vedoucí školní jídelny
Lucie Kňávová 605 52 54 22 knavova.l@zspraslavice.cz