Školní jídelna je situována v blízkosti Základní školy a Mateřské školy – v budově OÚ Přáslavice. Kapacita ŠJ je 250 strávníků.

 

Pro cizí strávníky a seniory je cena obědu od 1. 6. 2022 navýšena na 90 Kč. 

Přesné ceny stravného všech věkových kategorií najdete i na těchto webových stránkách v sekciCeny stravného od 1. 6. 2022.

Děkujeme za pochopení.

Lucie Kňávová vedoucí škol. jídelny

Zaměstnankyně ŠJ se již těší na naše malé strávníky!

Kapacita ŠJ je 250 strávníků, tudíž plně uspokojuje potřeby školy. Stravují se v ní také zaměstnanci OÚ Přáslavice, cizí strávníci a děti z MŠ Mrsklesy. Prostory ŠJ jsou po celkové rekonstrukci a vyhovují všem hygienickým a bezpečnostním požadavkům. 

Informace pro strávníky

Po odevzdání přihlášky ke stravování je žák/ dítě automaticky přihlášen ke stravování po celou dobu školní docházky v ZŠ a MŠ Přáslavice. Případné změny je potřeba hlásit vedoucí ŠJ osobně nebo telefonicky. Stravné bude hrazeno inkasním příkazem z vašeho účtu na účet ZŠ č. 181686119/0300nejpozději k 20. dni daného měsíce na měsíc následující.

Obědy si odhlašujete elektronicky přes portál: www.jidelna.cz do 12.00 hodin daného dne na den následující. Pozdější odhlášení není možné z důvodu přechodu na nový čipový stravovací systém objednávek.

Čip Vám bude vydán /vyzvedne si rodič nebo dítě/ oproti záloze 100,– Kč

ve školní jídelně. V případě onemocnění dítěte vydáváme oběd do jídlonosiče v době od 11.00 do 12.00 hodin pouze první den nemoci. Další dny je povinností rodiče dítě ze stravy odhlásit, pokud tak neučiní, bude mu účtována plná cena oběda /tzn. včetně režií/.

Bližší informace o provozu ŠJ, přihláškách, odhlašování stravy i způsobech platby stravného naleznete v provozním řádu školní jídelny.

Přeplatky

Od ledna 2019 jsme přešli na nový systém inkasních plateb a vyrovnávání přeplatků, které vzniknou odhláškou stravy. Případný přeplatek vám bude odečten při platbě v dalším měsíci. Tzn. obědy odhlášené v lednu sníží platbu za obědy na únor. Strávníkům, kteří ukončili stravování ve školní jídelně ( týká se dětí 5.tříd odcházejících na jinou školu) se přeplatek za měsíc červen vrací nejpozději do 31. 7. na účet strávníka. Kdo účet nemá a platí v hotovosti, může si přeplatky vyzvednout osobně v kanceláři vedoucí ŠJ. Ostatním strávníkům se automaticky převede přeplatek stravného na měsíc září.

INFORMACE KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ

Cenu obědu dle ročníku narození stanovuje-„ Vyhláška č. 107/2005 Sb. O školním stravování.

Kontakt

Subjekt Telefon E-mail
Školní jídelna 737 403 313
Vedoucí školní jídelny
Lucie Kňávová 605 52 54 22 knavova.l@zspraslavice.cz