Projektový den-Dopravní výchova s výukou na mobilním dopravním hřišti.

Dne 29. 4. 2019 se v rámci  realizace projektu Učíme se pro život – 
Výzvy Šablony II ,uskutečnil projektový den Dopravní výchovy pro 1. – 5. 
třídu ZŠ na mobilním dopravním hřišti.

Děti si pod vedením odborníků z praxe, ve spolupráci s našimi pedagogy 
užily zábavné dopoledne a něco nového se naučily.

Teoretická část byla zaměřena na správné přecházení silnice, důležitá 
telefonní čísla a dopravní značky. Potom následovala praktické část, kdy 
děti jezdily na el. autíčkách, čtyřkolkách a staly se chodci. Na to vše 
dohlíželi dopravní policisté z řad žáků, kteří za nesprávné počínání 
udělovali pokuty.

« z 2 »