Využití ICT ve vzdělávání aneb hurá, máme ve školce tablety!

V rámci realizace projektu Učíme se pro život – Výzvy Šablony II , jsme zakoupili 14 tabletů pro děti z MŠ. Děti a p. učitelky si 30.4. vyzkoušely pod vedením lektora první ovládání a nastavení tabletů.

Má využití ICT ve školce smysl? Magicbox, tablet, interaktivní tabule, chytrý telefon, počítač – to vše můžete do výuky s dětmi zařadit. Co je ale nejdůležitější a na čem vše stojí a padá je osobnost průvodce dětí na jejich cestě za poznáním světa. Tablet je jedním z didaktických nástrojů. Umožní nám učit děti hrou a takovým způsobem, který je jim blízký. Můžeme vést děti ke spolupráci i k toleranci k chybám druhých. Propojí činnosti s tím, jak jsme již ve školce zvyklí pracovat: s pracovními listy, s magnetky, s modelínou…

Chceme, aby se v naší školce staly moderní výukové pomůcky běžnou součástí výuky.