INFORMACE K ORGANIZACI POSLEDNÍHO TÝDNE ŠKOLNÍHO ROKU

24. 6. – 27. 6. končí vyučování v 11, 30 hodin. Třídnické práce.

28. 6. – slavnostní ukončení školního roku a předání vysvědčení letos nově-ve třídách. Učitelé, žáci.

               Vyučování končí v 9, 30 hodin. ŠD v provozu do 16,00 hodin.

               Obědy se vydávají od 9, 30 hodin.