Oznámení ředitelky školy

Podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění vyhlašuje ředitelka školy na pátek 21. 6. 2019 ředitelské volno z organizačních a technických důvodů. Výuka v tento den neprobíhá.

Školní jídelna a MŠ jsou v provozu.

Pokud nemáte o stravování v tento den zájem, oběd odhlaste.

Škola může poskytnout dohled nad vašim dítětem v době ředitelského volna v budově školy.

V případě zájmu informujte písemně třídního učitele do 19. 6. 2019.

                                                                    Mgr. Eva Šrámková, ředitelka školy