Oznámení ředitelky školy

Podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění vyhlašuje ředitelka školy na pondělí 2. 11. 2020 ředitelské volno z organizačních a technických důvodů. Výuka v tento den neprobíhá.

Školní jídelna je v provozu. Pokud nemáte o stravování v tento den zájem, oběd si sami odhlaste.

Škola může poskytnout dohled nad vašim dítětem v době ředitelského volna v náhradních prostorách mimo školu.

V případě zájmu informujte písemně třídního učitele do 16. 10. 2020.

                                                                         Mgr. Eva Šrámková, ředitelka školy