Projektový den – Bubnování

Dne 1.10. 2020 se družinové děti proměnily v africké bubeníky a zažily tak velmi hlučné odpoledne, kdy se hrálo především na africké bubny.

Každý žák dostal svůj buben a pod vedením lektora zkoušeli poznávat a vybubnovat jednoduchý rytmus, zesilovat a zeslabovat zvuk, vyjádřit své emoce zvukem na nástroj, vyjádřit přírodní živly – vítr, bouřku a déšť.

Ve druhé části se děti učily o nových nástrojích, relaxovat za zvuků tibetských misek a ozvučných holí.

Cílem bylo ukázat dětem možnosti hudebního vyjádření, odbourat u nich ostych a zažít relaxaci s příjemnými pocity odpočinku.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána