Projektový den – canisterapie

Ve čtvrtek 25. 9. 2020 se ve školní družině uskutečnila první část projektového dne – canisterapie.        

Cílem projektového dne bylo seznámit žáky s pravidly chování ke psům. Děti měly možnost si psa pohladit a navázat tak přirozený kontakt se zvířetem. Nikdo ze zúčastněných nebyl k aktivitě nucen. Veškeré aktivity byly založené na dobrovolnosti, přirozenosti a individuální potřebě každého jedince. Na závěr programu byly děti poučeny odborným pracovníkem o chování psů a o nebezpečích, které hrozí, když potkají cizího nebo zlého psa, jak mají postupovat a jak se před agresivním psem bezpečně uchránit.

Děti odcházely obohaceny o pocit radosti, štěstí a spokojenosti.