Distanční výuka od 2. 11. 2020


Vážení rodiče a žáci,

od 2. 11. 2020 pokračuje výuka nadále distanční formou.

Školní družina není v provozu.

Distanční výuka probíhá prostřednictvím platformy GOOGLE CLASSROOM, kde najdou žáci učivo a týdenní plány,  online výuka se uskutečňuje prostřednictvím GOOGLE MEET. V případě problémů a nejasností komunikujte s třídním učitelem prostřednictvím emailu nebo telefonicky.

Distanční výuka je podle § 184a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání povinná.

Mgr. Eva Šrámková, ředitelka školy