INFORMACE K PROVOZU ZŠ OD 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021

Vážení rodiče,

v následujícím sdělení naleznete podrobnosti o podmínkách provozu školy, spojených s návratem žáků do výuky po vánočních prázdninách.

Ujišťuji Vás, že s pedagogy děláme vše pro to, aby tyto skutečnosti co nejméně ovlivnily kvalitu vzdělávání. Nadále škola nabízí IT vybavení k zapůjčení. V případě Vašeho zájmu se obracejte na třídní učitelky.

O změnách ohledně výuky Vás budu dále průběžně informovat.

Přeji úspěšný vstup do nového roku.

Od 27. 12. 2020

  • Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku (kolektivy se neslučují a neprolínají)
  • Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti (žáci budou mít náhradní aktivity)
  • Pro ostatní žáky pokračuje povinné distanční vzdělávání
  • Jsou umožněny individuální konzultace ve škole (1 žák + pedagog), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka
  • ŠD v provozu pro 1. a 2. ročník (kolektivy se neslučují a neprolínají)

ŠD pro 1. ročník je v provozu do 16, 30 hod.

ŠD pro 2. ročník je v provozu do 15, 00 hod.

  • Zařízení školního stravování je v provozu a řídí se pravidly pro provoz stravovacích služeb. Prezenčně se stravují žáci 1. a 2. ročníku. Ostatním žákům školy je umožněn odběr stravy u okénka

Mgr. Eva Šrámková, ředitelka školy